Quote of The Land

28 Juni 2017

“Gunung teu meunang dilebur, sagara teu meunang diruksak, buyut teu meunang dirempak”
(Gunung tidak boleh dihancurkan, laut tidak boleh dirusak, dan sejarah tidak boleh dilupakan… Harus serasi dengan alam)
Pepatah Bahasa Sunda